Interesseret?

 

  • Er modeltog lige sagen for dig?
  • Mangler du et sted til at udfolde dig?
  • Har du lyst til at dele din hobby med andre?
  • Eller ......

Hvis det er tilfældet, så skal du være mere end velkommen hos os.
Læs mere under kontakt

Om FMJK

Klubbens start

Frederikshavn Modeljernbaneklub blev dannet ved en stiftende generalforsamling i oktober 1994 på baggrund af en annonce i den lokale avis. 35 interesserede mødte frem, og resultatet blev, at klubben startede med 30 medlemmer. Vi havde fået lovning på at få lokaler på loftet af Kvissel Station, som Kvissel Borgerne havde overtaget fra DSB. Disse lokaler skulle først renoveres, hvilket klubbens medlemmer fik de første par år til at gå med.

I mellemtiden blev der afholdt en ugentlig mødeaften på Frederikshavn Teknisk Skole. I Maj 1995 var lokalerne til at opholde sig i, og vi flyttede aktiviteten til vore nye, flotte lokaler. Klubaftener afholdes hver onsdag fra kl. 19 til 23. Klubben har i øjeblikket 16 aktive og 2 passive medlemmer. Hertil kommer 22 støttemedlemmer. Klubben ejer det faste anlæg, mens medlemmerne selv medbringer rullende materiel (lokomotiver og vogne).

Klubbens anlæg

Klubbens anlæg befinder sig i et ca. 100 m2 lokale. Da det fremgår af klubbens vedtægter, at klubben er åben for alle, uanset hvilket system (2 eller 3 skinnet) man betjener sig af, vil anlægget blive opbygget således, at begge systemer vil kunne anvendes. Klubbens anlæg er endnu ikke så langt fremskredet.

Vi arbejder i 2 tempi, således at vi færdiggør ca. halvdelen først. Det bliver fremstillet efter lokalt, dansk forbillede. Tidsepoken for bygninger, signaler o.s.v. forsøges fortrinsvis holdt sidst i 60érne. Dette er ikke gældende for det rullende materiel.

Anlægget bygges i skala H0 (1:87) Anlægget er planlagt som en punkt til punkt bane, med en statsbanestrækning og 2 privatbane-/sidebanestrækninger. Strækningen på statsbanen er ca. 40 m og privatbanerne samlet 46 m. Fuldt udbygget vil kørsel kunne beskæftige 16 - 20 personer.

Klubbens aktiviteter

Aktiviteten i klubben omfatter hovedsageligt bygning på anlægget. Man deler sig op i grupper á 2 - 3 personer, der så har ansvaret for bygningen af en bestemt strækning/station. Herved opnås, at man kommer i berøring med alle aspekter af opbygningen, såsom sporlægning, elektronik og bygning af huse og landskab.

Det rullende materiel bliver heller ikke glemt, hvad enten det gælder bygning, ombygning eller udveksling af synspunkter. Der er flere medlemmer, der arbejder med selv- og ombygning af lokomotiver og vogne. Vi har også en del udadvendte aktiviteter.

Vi har således deltaget ved veterantogskørsel i forbindelse med DSB 150 års jubilæum, ligesom vi har udstillet på Frederikshavns Bibliotek og ved diverse andre lokale arrangementer. Vi har desuden et tæt samarbejde med Kvissel Station og borgerne i Kvissel.

Klubben er tilsluttet Dansk Model Jernbane Union, DMJU, og vi planlægger at deltage i deres store udstillinger fremover.Desuden arrangerer vi også besøg ved andre MJ-klubber over hele landet.